Aktualności

Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok"

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Białymstoku informuje, że od dnia 01 września 2019 Banki oraz Urzędy Pocztowe, w których Spółdzielnia posiada rachunki bankowe będą pobierały opłaty ( zgodnie z tabelą opłat i prowizji za czynności bankowe Banku/Urzędu) za każdą wpłatę gotówkową dokonaną w placówce Banku/Urzędu za użytkowanie lokali w zasobach SM od osób wpłacających na rachunek Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Słoneczny Stok przypomina, iż na podstawie porozumienia z UNIQA TU SA istnieje możliwość ubezpieczenia Państwa mieszkania ze składką płatną „przy czynszu”. Wielu z Państwa posiada już to ubezpieczenie i wie, że wystarczy wypełnić wniosek, dostarczyć go do Działu Czynszów i opłacać comiesięcznie, wraz z czynszem za mieszkanie składkę ubezpieczeniową, aby cieszyć się spokojem w razie mogącego zdarzyć się wypadku losowego. Jest to  korzystne rozwiązanie dlatego do ubezpieczenia przystępuje coraz więcej mieszkańców.

Czytaj więcej...

Spółdzielnia ostrzega mieszkańców przed firmami oferującymi wykonanie różnego rodzaju usług, powołując się przy tym na uzgodnienia ze Spółdzielnią,

Czytaj więcej...
Dane kontaktowe

os. "Słoneczny Stok" - 85 664 78 20
os. "Zielone Wzgórza" - 85 664 78 30
os. "Leśna Dolina " - 85 654 69 69

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne - 994

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi -
85 741 79 83 (uwagi co do wywozu śmieci z osiedli)

W razie awarii

Telewizja „Vectra” 801 080 180, 587 426 500
Telewizja SAV 85 654 06 30
Telewizja Elpos 85 83 11 000

 

Internet (Internetia) 85 871 20 00, 85 744 62 72
Telewizja, Internet, Telefon "EURONET"
85 661 40 07, 503 135 960, 502 773 395

Więcej informacji...
Ważne telefony

Straż Miejska - 85 869 68 00
Komisariat Policji - 85 670 32 33 (dyżurny)
Policyjny Telefon Zaufania - 85 670 27 37
Straż Graniczna - 85 714 55 55
Infolinia Straży Granicznej - 800 42 23 22

Infolinia pomoc dla
bezdomnych, potrzebujących pomocy
800 444 989