Ochrona danych osobowych

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok” wyraża pełne zaangażowanie dla zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz wsparcie dla przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych związanych z ochroną danych osobowych, dochowując wszelkich starań w celu zapewnienia zgodności wdrożonych procedur z obowiązującymi normami prawnymi. W wykonaniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych), kierując się zasadą rzetelności i przejrzystości przetwarzania, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok” informuje iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok” z siedzibą w Białymstoku przy ul. Armii Krajowej 7, która przetwarza dane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy  z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych w celu realizacji zadań ustawowych oraz statutowych;
  2. Administrator danych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności uczestniczącym w wykonywaniu czynności zarządu nieruchomościami będącymi w zasobach Spółdzielni;
  3. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  4. dane osobowe są przechowywane stosowanie do celów przetwarzania przez okres niezbędny do jego realizacji;
  5. osobom, których przetwarzane przez Administratora dane dotyczą, przysługują w wypadkach przewidzianych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  6. osoba, której dane dotyczą, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie w tym zakresie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  8. podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych jest w konkretnych okolicznościach wymogiem ustawowym lub/i umownym lub/i warunkiem zawarcia umowy, a obowiązek ich podania i ewentualne konsekwencje niepodania danych określone są przy każdej czynności pozyskiwania danych.

Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny w godzinach pracy Spółdzielni w siedzibie głównej Administratora danych w pok. 307, tel. 85 66 49 394, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Szczegóły zakładka Regulaminy.

pdfPolityka prywatności.

pdfInformacja administratora danych dotycząca mieszkańców zasobów lokalowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok”

    Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych do załatwiania spraw członkowskich.

Dane kontaktowe

os. "Słoneczny Stok" - 85 664 78 20
os. "Zielone Wzgórza" - 85 664 78 30
os. "Leśna Dolina " - 85 654 69 69

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne - 994

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi -
85 741 79 83 (uwagi co do wywozu śmieci z osiedli)

W razie awarii

Telewizja „Vectra” 801 080 180, 587 426 500
Telewizja SAV 85 654 06 30
Telewizja Elpos 85 83 11 000

 

Internet (Internetia) 85 871 20 00, 85 744 62 72
Telewizja, Internet, Telefon "EURONET"
85 661 40 07, 503 135 960, 502 773 395

Więcej informacji...
Ważne telefony

Straż Miejska - 85 869 68 00
Komisariat Policji - 85 670 32 33 (dyżurny)
Policyjny Telefon Zaufania - 85 670 27 37
Straż Graniczna - 85 714 55 55
Infolinia Straży Granicznej - 800 42 23 22

Infolinia pomoc dla
bezdomnych, potrzebujących pomocy
800 444 989