W razie awarii

W dni robocze w godz. 7.00 - 15.00

os. "Słoneczny Stok" - 85 664 78 20
os. "Zielone Wzgórza" - 85 664 78 30
os. "Leśna Dolina " - 85 654 69 69

W dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy administracji można dzwonić:

Osiedle " Słoneczny Stok":

Hydraulicy 601 201 517, 601 339 670
Elektrycy 603 128 109
Domofony 602 690 475

Osiedle „Zielone Wzgórza”:

Hydraulik - 606 830 276
Elektryk -   794 725 100
Domofony - 602 690 475

Osiedle „Leśna Dolina”:

Hydraulik 605 594 305, 502 605 905, 604 347 335
Elektryk 531 739 547
Domofony 602 690 475

Telewizja „Vectra” 801 080 180, 587 426 500
Telewizja SAV 85 654 06 30
Telewizja Elpos 85 83 11 000

Internet (Internetia) 85 871 20 00, 85 744 62 72
Telewizja, Internet, Telefon "EURONET" 85 688 30 00, 503 135 960

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne - 994

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - 85 741 79 83 (uwagi co do wywozu śmieci z osiedli)

www.odpady.bialystok.pl

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku - te. 85 879 73 27, 85 879 73 28 , 509 200 568 ( zapasowy )

Straż Miejska - 85 869 68 00
Komisariat Policji - 047 71132 33
Policyjny Telefon Zaufania - 85 670 27 37
Straż Graniczna - 85 714 55 55
Infolinia Straży Granicznej - 800 42 23 22

Infolinia pomoc dla bezdomnych, potrzebujących pomocy 800 444 989

Dane kontaktowe

os. "Słoneczny Stok" - 85 664 78 20
os. "Zielone Wzgórza" - 85 664 78 30
os. "Leśna Dolina " - 85 654 69 69

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne - 994

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi -
85 741 79 83 (uwagi co do wywozu śmieci z osiedli)

W razie awarii

Telewizja „Vectra” 801 080 180, 587 426 500
Telewizja SAV 85 654 06 30
Telewizja Elpos 85 83 11 000

 

Internet (Internetia) 85 871 20 00, 85 744 62 72
Telewizja, Internet, Telefon "EURONET"
85 661 40 07, 503 135 960, 502 773 395

Więcej informacji...
Ważne telefony

Straż Miejska - 85 869 68 00
Komisariat Policji - 85 670 32 33 (dyżurny)
Policyjny Telefon Zaufania - 85 670 27 37
Straż Graniczna - 85 714 55 55
Infolinia Straży Granicznej - 800 42 23 22

Infolinia pomoc dla
bezdomnych, potrzebujących pomocy
800 444 989