Informacje o Spółdzielni

Statut

Dział I. Postanowienia ogólne

Dział II. Członkowie, ich prawa i obowiązki 

Dział III. Wpisowe i udziały 

Dział IV. Organy Spółdzielni 

A. Walne Zgromadzenie 

B. Rada Nadzorcza

C. Zarząd Spółdzielni 

Dział V. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze 

Dział VI. Gospodarka Spółdzielni 

Dział VII. Zasady ustanawiania spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, a także ich zamiany

Dział VIII. Najem lokali 

Dział IX. Opłaty i używanie lokali

Dział X. Wkłady mieszkaniowe 

Dział XI. Wkłady budowlane, ustalanie ich wysokości

Dział XII. Przeniesienie praw odrębnej własności przez członków, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, w tym garażu, prawo najmu lokalu użytkowego i garażu uzyskane przed 24 kwietnia 2001 r. 

Dział XIII. Skutki ustania członkostwa i wygaśnięcia prawa do lokalu 

Dział XIV. Rozliczenia z tytułu udziałów wkładów mieszkaniowych i budowlanych 

Dział XV. Postanowienia końcowe

pdfPełna wersja Statutu Spółddzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok do pobrania

Okładka statutu

Dane kontaktowe

os. "Słoneczny Stok" - 85 664 78 20
os. "Zielone Wzgórza" - 85 664 78 30
os. "Leśna Dolina " - 85 654 69 69

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne - 994

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi -
85 741 79 83 (uwagi co do wywozu śmieci z osiedli)

W razie awarii

Telewizja „Vectra” 801 080 180, 587 426 500
Telewizja SAV 85 654 06 30
Telewizja Elpos 85 83 11 000

 

Internet (Internetia) 85 871 20 00, 85 744 62 72
Telewizja, Internet, Telefon "EURONET"
85 661 40 07, 503 135 960, 502 773 395

Więcej informacji...
Ważne telefony

Straż Miejska - 85 869 68 00
Komisariat Policji - 85 670 32 33 (dyżurny)
Policyjny Telefon Zaufania - 85 670 27 37
Straż Graniczna - 85 714 55 55
Infolinia Straży Granicznej - 800 42 23 22

Infolinia pomoc dla
bezdomnych, potrzebujących pomocy
800 444 989