Aktualności

Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok"

Administracja Osiedla "Leśna Dolina" informuje, że posiada lokal użytkowy do wynajęcia przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 5B o pow. 49,5 m2.  Więcej informacji pod numerem telefonu  85 65 46 967 (dział ekonomiczny).

Rada Nadzorcza uchwałą nr 03/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. powołała z dniem 1.09.2021 Panią Urszulę M. Dobrońską na członka Zarządu Spółdzielni.

Apelujemy do mieszkańców osiedli, aby zwracali uwagę na wszelkie budzące podejrzenia zachowanie osób, pojawiających się w rejonie miejsc zamieszkania, jak i mieszkań, w tym zwrócenie uwagi na dokonywane oznaczenia klatek schodowych i tablic ogłoszeń, numeracją przez osoby postronne oraz obce pojazdy zaparkowane w miejscach dogodnych dla obserwacji.

PAMIĘTAJMY !

  • Wzmóżmy czujność sąsiedzką, nie udzielajmy informacji o sąsiadach ( np. o sprawach dotyczących godzin pracy, urlopu) osobom, których nie znamy, a które w ten sposób mogą prowadzić rozpoznanie miejsca, które zamierzają okraść.
  • W przypadku zauważenia podejrzanych osób, zapamiętajmy ich rysopis, a w przypadku podejrzanych pojazdów zapamiętajmy lub zapiszmy numer rejestracyjny i niezwłocznie poinformujmy o tym polcję nr telefonów 112 lub 997.

          Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku w związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 z 2021 r. poz.11) wprowadzonych ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U.z 2021r.. poz.11) informuje o nowych regulacjach prawnych, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021r.

          Zgodnie z art. 7 ust. 1e ustawy o dodatkach mieszkaniowych rada gminy, określa w drodze uchwały wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego obowiązujące od 01 lipca 2021r.

Wzory wniosków i deklaracji dostępne są w zakładce do pobrania.

Informacja z MOPR Białystok.pdf.

Dane kontaktowe

os. "Słoneczny Stok" - 85 664 78 20
os. "Zielone Wzgórza" - 85 664 78 30
os. "Leśna Dolina " - 85 654 69 69

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne - 994

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi -
85 741 79 83 (uwagi co do wywozu śmieci z osiedli)

W razie awarii

Telewizja „Vectra” 801 080 180, 587 426 500
Telewizja SAV 85 654 06 30
Telewizja Elpos 85 83 11 000

 

Internet (Internetia) 85 871 20 00, 85 744 62 72
Telewizja, Internet, Telefon "EURONET"
85 661 40 07, 503 135 960, 502 773 395

Więcej informacji...
Ważne telefony

Straż Miejska - 85 869 68 00
Komisariat Policji - 85 670 32 33 (dyżurny)
Policyjny Telefon Zaufania - 85 670 27 37
Straż Graniczna - 85 714 55 55
Infolinia Straży Granicznej - 800 42 23 22

Infolinia pomoc dla
bezdomnych, potrzebujących pomocy
800 444 989