Spółdzielnia Mieszkaniowa SŁONECZNY STOK ul. Armii Krajowej 7, 15-661 Białystok tel. 085 66 49 370, fax. 085 66 12 219

Net-czynsze

net-czynsze

Regulaminy

lewa bok

Kluby

Kluby

Aktualności

Nowe zasady segregacji odpadów.

17-09-2018

Od 1 października 2018 zaczną obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Odrębnie trzeba  będzie gromadzić przede wszystkim papier, szkło, towrzywa sztuczne wraz z metalami, odpady biodegradowalne i odpady zielone.Przedstawiamy szczgółową instrukcję, do jakich kontenerów będzie trzeba wrzucać różne rodzaje śmieci.

Instrukcja.

Czytaj więcej

Ogłoszenie przetargu.

13-09-2018

Spółdzielnia ogłasza przetarg na dostawę i montaż zaworów w instalacji zimnej i ciepłej wody oraz termostatycznych cyrkulacyjnych wraz z wykonaniem innych niezbędnych robót w budynkach zasilanych z węzłów cieplnych ul. Słonecznikowa 21 i 25.

Składanie ofert do 5.10.2018 do godz. 14.00

Otwarcie ofert 8.10.2018 godz. 10.00

Informacje Dział Techniczny Tel.85 66 49 391

Czytaj więcej

Lokale do wynajęcia.

29-08-2018

Informujemy, że posiadamy do wynajęcia lokale użytkowe na osiedlu "Słoneczny Stok":

  • ul.Upalna 18 o pow. 24 m2
  • ul.Upalna 20 o pow. 24 m2

Informacje tel. 85 664 78 25.

Administracja Osiedla Słoneczny  Stok.

Czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie książeczek opłat czynszowych.

20-08-2018

W związku z planowanym drukiem książeczek opłat czynszowych na 2019 Spółdzielnia prosi osoby użytkujące lokale mieszkalne,użytkowe i garaże w naszych zasobach o poinformowanie o rezygnacji z otrzymania tych ksiązeczek. Dotyczy to osób płacących czynsz, kredyt przez internet, przelewem lub mających zlecenia stałe w bankach ( bez pośrednictwa Spółdzielni) i które nie zgłaszały wcześniej rezygnacji z książeczek. ...

Czytaj więcej

Zamknięcie Punktu Obsługi SBR Bank w Spółdzielni.

15-05-2018

W zwiazku z rozwiązaniem umowy przez  Bank SBR ze Spółdzielnią uprzejmie informujemy, że z dniem 30.05.2018 Punkt Obsługi Klienta w biurze Spółdzielni ul. Armii Krajowej 7 kończy swoją działalność operacyjną.

Patrz informację banku o punktach obsługi klienta w Białymstoku- poniżej.

Komunikat banku.

Czytaj więcej

Rezygnacja z patroli zmotoryzowanych agencji ochrony.

26-02-2018

Informujemy mieszkańców, że  w związku z rozwiazaniem umowy na świadczenie usług ochrony osób i mienia z Securitas Services, z dniem 1 marca br. nie będzie patroli zmotoryzowanych w zasobach Spółdzielni.

Czytaj więcej

Stawka eksploatacyjna bez zmian.

20-12-2017

Dnia 18 grudnia br. Rada Nadzorcza zatwierdziła założenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na rok 2018 i wynikających z niego stawek opłat za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże.

Stawka eksploatacji podstawowej  pozostaje bez zmian (  Uchwała nr 17/2017 Rady - zakładka Regulaminy ).

 

Czytaj więcej

Wymiana zaworów przygrzejnikowych

04-09-2017

              Spółdzielnia prosi mieszkańców o udostępnianie lokali w celu wymiany zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi.Zwiazane jest to z prowadzonym w zasobach Spółdzielni remontem instalacji c.o..

Patrz szczegóły tutaj

Czytaj więcej

Władze

10-07-2017

Zarząd:

  • Jerzy Cywoniuk - Prezes Zarządu
  • Krystyna Apolska - członek Zarządu
  • Ewa Danilewicz - członek Zarządu
RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "SŁONECZNY STOK" (2017 - 2020)
  • Przewodnicząca Rady - Samborska Anna
  • Z-ca Przewodniczącej Rady - Kwilman Marek
  • Sekretarz Rady - Niemyjska Ewa
Komisja Rewizyjna
  • Malinowska Krystyna - Przewodnicząca
...

Czytaj więcej

Regulacja c.o. to oszczędność energii.

10-07-2017

Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z informacją nt. wprowadzenia głowic termostatycznych z minimalną nastawką + 16o C i ich wpływu na zużycie ciepła- rachunki mieszkańców.

pdfInformacja.

Zarząd Spółdzielni

Czytaj więcej

Selektywna zbiórka odpadów

10-07-2017

Informacja Spółki PUHP Lech na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

pdfPrzeczytaj

Czytaj więcej