Aktualności

Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok"

Zarząd Koła nr 4 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku serdecznie zaprasza wszystkich emerytów, seniorów, którzy chcą spędzać aktywnie i w dobrym towarzystwie czas wolny - do wstąpienia w nasze szeregi.

Zapisy do Koła przyjmujemy w każdy czwartek i piątek w godz.14.00 - 17.00 w lokalu przy ul. Upalnej 20 , III klatka. Telefon dyżurny 733-880-676.

Przerwa letnia - lipiec, sierpień!

Zapraszamy!!!

Planowane imprezy w najbliższym czasie:

  • czerwiec - wyjście do opery na "Zakończenie Sezonu Artystycznego'
  • 28 września - wyjazd na pieczenie ziemniaka - Borowskie
  • 9 listopada - Dzień Emeryta
  • 14 grudnia - spotkanie wigilijne

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Słoneczny Stok" w Białymstoku uprzejmie informuje, że w dniach 27.05-29.05.2019r. w godzinach od 8:00 do 16:00 firma PHU "Technika Cieplna" Sp. z o.o. będzie prowadziła roboty związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej. W związku z wykonywaniem robót wystąpią przerwy w dostawie wody w budynku przy ulicy Armii Krajowej 16. Prace bedą prowadzone w pomieszczeniach piwnicznych bez potrzeby wchodzenia do mieszkań.

Telefon w razie przecieku: 604 450 131

Wodociągi Białostockie sp. z o.o. informują mieszkańców ul. Storczykowej 4, 8, 10, 18, 20, 22 i 24 w Białymstoku, że w dniu 27.05.2019 r. (poniedziałek) w godz. 9:00-15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody ze względu na przebudowę sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kierownik budowy telefon: 512 248 665.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok” z siedzibą w Białymstoku ogłasza nieograniczony przetarg ustny na pierwszeństwo ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku przy ul. Zielonogórskiej 8 w Białymstoku, o powierzchni użytkowej 49,90 m2 .                                                    

Cena wywoławcza: 172.000,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 05.06.2019r. o godz. 10 00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Armii Krajowej 7 (sala konferencyjna I piętro).

Informacje o stanie technicznym lokalu, jak również możliwość jego oglądania należy ustalać w Administracji Osiedla „Zielone Wzgórza” przy ul. Magnoliowej 4 tel. (85) 664 78 35, 664 78 34.

Regulamin przetargu jest dostępny w Dziale Mieszkaniowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” w Białymstoku, ul. Armii Krajowej 7, pokój 103.                         

Osoby zainteresowane proszone są o składanie podań w przedmiocie zgłoszenia gotowości do przetargu do dnia 04.06.2019r.

Przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem, pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu powinien:

  1. Podać imię i nazwisko, adres, nr PESEL, ewentualnie także nazwę przedsiębiorstwa i jego siedzibę, nr NIP i REGON (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
  2. Okazać umowę spółki cywilnej lub aktualny odpis z właściwego rejestru spółki,
  3. Okazać dowód tożsamości,
  4. Złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  5. Złożyć pisemne oświadczenie, o tym, iż znany jest mu stan techniczny lokalu i przyjmuje go bez zastrzeżeń.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszych warunków bez podania przyczyn.

Wszelkich informacji związanych z niniejszym postępowaniem przetargowym udziela Dział Mieszkaniowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok”, ul. Armii Krajowej 7, pokój 103, tel: (85) 664 93 78, 664 93 74.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok” z siedzibą  w Białymstoku przy ul. Armii Krajowej 7.

Pani/a dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia przetargu na pierwszeństwo ustanowienia odrębnej własności lokalu i zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator danych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji powyższego celu, nie dłużej niż przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Przysługuje Pani/u prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Powyższe uprawnienia mogą być ograniczone lub wyłączone na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. W takim wypadku, skorzystanie z danego uprawnienia będzie niemożliwe.

W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/a dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny w godzinach pracy Spółdzielni w siedzibie głównej Administratora danych w pok. 307, tel. 85 66 49 394, oraz pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Słoneczny Stok" na podstawie art. 68 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.z 2018 r. poz 395 z późniejszymi zmianami) informuje, że

w dniach od 20 maja do 06 czerwca 2019 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Armii Krajowej 7 pok. 206 zostało wyłożone roczne sprawozdanie finansowe; sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdzanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" za 2018 rok.

ENEA Ciepło Sp. z o.o.w Białymstoku informuje, iż w węźle cieplnym w budynku przy ul. Stromej 3/1 w Białymstoku będą przeprowadzane prace modernizacyjne.

W związku z powyższym od dnia 20.05.2019 r. (poniedziałek) od godz. 8.00 do dnia 24.05.2019r. (piątek) do godz. 15.00 zostanie wstrzymana dostawa ciepłej wody oraz mogą wystapić chwilowe zakłócenia w dostawie wody zimniej do budynków:

  • Stroma 3/1, 5, 7, 9, 11, 18.

Osobą kontaktową ze strony Enea Ciepło Sp. z o.o. jest: Stefan Jakociuk tel. 797 309 300.

Dane kontaktowe

W dni robocze w godz. 7.00 - 15.00

os. "Słoneczny Stok" - 85 664 78 20
os. "Zielone Wzgórza" - 85 664 78 30
os. "Leśna Dolina " - 85 654 69 69

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne - 994

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi -
85 741 79 83 (uwagi co do wywozu śmieci z osiedli)

W razie awarii

Telewizja „Vectra” 801 080 180, 587 426 500
Telewizja SAV 85 654 06 30
Telewizja Elpos 85 83 11 000

 

Internet (Internetia) 85 871 20 00, 85 744 62 72
Telewizja, Internet, Telefon "EURONET"
85 661 40 07, 503 135 960, 502 773 395

Więcej informacji...
Ważne telefony

Straż Miejska - 85 869 68 00
Komisariat Policji - 85 670 32 33 (dyżurny)
Policyjny Telefon Zaufania - 85 670 27 37
Straż Graniczna - 85 714 55 55
Infolinia Straży Granicznej - 800 42 23 22

Infolinia pomoc dla
bezdomnych, potrzebujących pomocy
800 444 989