Aktualności

Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok"

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok” uprzejmie informuje, że dnia 09 czerwca 2023 r. (piątek) Biuro Zarządu, Administracje Osiedli oraz Kluby osiedlowe "STOK" oraz "Kaktus" będą nieczynne.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

Informujemy, o krótkich zanikach napięcia spowodowanymi modernizacją sieci:

Dnia 07.06.2023 w godz. 3.00 -10.00  i 15.00 -22.00

ul. Magnoliowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11A, 13,

ul. Konwaliowa 6,

ul. Zielonogórska 20.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Słoneczny Stok" serdecznie zaprasza dzieci na letnie warsztaty organizowane w osiedlowych klubach KAKTUS oraz STOK. Wzorem lat ubiegłych i w tym roku instruktorzy przygotowali bogatą ofertę form zabaw.

Szczegółowe informacje na stronach klubów  Akcja Lato KAKTUS, Akcja Lato STOK

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y !

strona internetowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok” w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu przetargu ofertowego na:

„Modernizacja instalacji c.o. polegająca na doborze i montażu zaworów podpionowych c.o., remoncie rozdzielaczy c.o. oraz wymiana zaworów podpionowych ciepłej, zimnej wody i cyrkulacji ciepłej wody we wszystkich budynkach zasilanych z węzła cieplnego L-01 ul. Armii Krajowej 15.”        

Po przeanalizowaniu otrzymanej oferty wybrano firmę PHU Technika Cieplna Sp. z o.o.

 

Dane kontaktowe

os. "Słoneczny Stok" - 85 664 78 20
os. "Zielone Wzgórza" - 85 664 78 30
os. "Leśna Dolina " - 85 654 69 69

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne - 994

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi -
85 741 79 83 (uwagi co do wywozu śmieci z osiedli)

W razie awarii

Telewizja „Vectra” 801 080 180, 587 426 500
Telewizja SAV 85 654 06 30
Telewizja Elpos 85 83 11 000

 

Internet (Internetia) 85 871 20 00, 85 744 62 72
Telewizja, Internet, Telefon "EURONET"
85 661 40 07, 503 135 960, 502 773 395

Więcej informacji...
Ważne telefony

Straż Miejska - 85 869 68 00
Komisariat Policji - 85 670 32 33 (dyżurny)
Policyjny Telefon Zaufania - 85 670 27 37
Straż Graniczna - 85 714 55 55
Infolinia Straży Granicznej - 800 42 23 22

Infolinia pomoc dla
bezdomnych, potrzebujących pomocy
800 444 989