Informacje o Spółdzielni

Zarząd:

 • Jerzy Cywoniuk - Prezes Zarządu
 • Urszula Marta Dobrońska - Członek Zarządu
 • Ewa Danilewicz - Członek Zarządu

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "SŁONECZNY STOK" (kadencja wygasła 11.08.2022r.)

 • Przewodnicząca Rady - Samborska Anna
 • Z-ca Przewodniczącej Rady - Kwilman Marek
 • Sekretarz Rady - Niemyjska Ewa

Komisja Rewizyjna

 • Malinowska Krystyna - Przewodnicząca
 • Chrzanowska Tomaszycka Alina - Z-ca Przewodniczącej
 • Paterman Krystyna - członek
 • Romanowicz Anna - członek

Komisja Techniczna

 • Krysiewicz Leszek -Przewodniczący
 • Dziarska Alina - Z-ca Przewodniczącego
 • Omeljaniuk Irena - członek
 • Barańczuk Ewa - członek

Komisja Społeczno-Samorządowa

 • Trzcinka Elżbieta - Przewodnicząca
 • Sawoń Marek - Z-ca Przewodniczącej
 • Kożan Kamila - członek
Dane kontaktowe

os. "Słoneczny Stok" - 85 664 78 20
os. "Zielone Wzgórza" - 85 664 78 30
os. "Leśna Dolina " - 85 654 69 69

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne - 994

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi -
85 741 79 83 (uwagi co do wywozu śmieci z osiedli)

W razie awarii

Telewizja „Vectra” 801 080 180, 587 426 500
Telewizja SAV 85 654 06 30
Telewizja Elpos 85 83 11 000

 

Internet (Internetia) 85 871 20 00, 85 744 62 72
Telewizja, Internet, Telefon "EURONET"
85 661 40 07, 503 135 960, 502 773 395

Więcej informacji...
Ważne telefony

Straż Miejska - 85 869 68 00
Komisariat Policji - 85 670 32 33 (dyżurny)
Policyjny Telefon Zaufania - 85 670 27 37
Straż Graniczna - 85 714 55 55
Infolinia Straży Granicznej - 800 42 23 22

Infolinia pomoc dla
bezdomnych, potrzebujących pomocy
800 444 989