pliki do pobrania

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf
 2. Deklaracja o wysokości dochodów.pdf
 3. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu- pobierz.
 4. Oświadczenie dotyczące książeczek opłat- pobierz.
 5. Warunki_montazu_klimatyzatorów_w_zasobach_SM_Słoneczny_Stok.pdf
 6. upoważnienie_do_zarządu_lokalem.pdf
 7. Podanie_o_wyodrębnienie_KFM.pdf
 8. Wniosek_na_wymianę_kuchenki_gazowej_na_indukcyjną.pdf
 9. Wniosek_na_uzyskanie_zgody_na_montaż_klimatyzatora.pdf
 10. Wniosek_na_wymianę_grzejnika_wykonanie_zabudowy_pionu_co_adm_słoneczny_stok.pdf
 11. Wniosek_na_wymianę_grzejnika_wykonanie_zabudowy_pionu_co_adm_zielone_wzgórza.pdf
 12. Wniosek_na_wymianę_grzejnika_wykonanie_zabudowy_pionu_co_adm_leśna_dolina.pdf
 13. Dyspozycja_na_rachunek_-_Klauzula_informacyjna_dot._danych_osobowych.pdf