Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok” wyraża pełne zaangażowanie dla zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz wsparcie dla przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych związanych z ochroną danych osobowych, dochowując wszelkich starań w celu zapewnienia zgodności wdrożonych procedur z obowiązującymi normami prawnymi. W wykonaniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych), kierując się zasadą rzetelności i przejrzystości przetwarzania, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok” informuje iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok” z siedzibą w Białymstoku przy ul. Armii Krajowej 7, która przetwarza dane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy  z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych w celu realizacji zadań ustawowych oraz statutowych;
  2. Administrator danych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności uczestniczącym w wykonywaniu czynności zarządu nieruchomościami będącymi w zasobach Spółdzielni;
  3. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  4. dane osobowe są przechowywane stosowanie do celów przetwarzania przez okres niezbędny do jego realizacji;
  5. osobom, których przetwarzane przez Administratora dane dotyczą, przysługują w wypadkach przewidzianych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  6. osoba, której dane dotyczą, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie w tym zakresie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  8. podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych jest w konkretnych okolicznościach wymogiem ustawowym lub/i umownym lub/i warunkiem zawarcia umowy, a obowiązek ich podania i ewentualne konsekwencje niepodania danych określone są przy każdej czynności pozyskiwania danych.

Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny w godzinach pracy Spółdzielni w siedzibie głównej Administratora danych w pok. 307, tel. 85 66 49 394, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Szczegóły zakładka Regulaminy.

pdfPolityka prywatności.

pdfInformacja administratora danych dotycząca mieszkańców zasobów lokalowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok”