Spółdzielnia Mieszkaniowa SŁONECZNY STOK ul. Armii Krajowej 7, 15-661 Białystok tel. 085 66 49 370, fax. 085 66 12 219

Spółdzielnia ogłasza przetarg ofertowy na Wykonanie przebudowy istniejącego budynku usługowego przy ul. Stromej 33.

(łacznie z wykonaniem wymiany instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz c.o.).

Składanie ofert do dnia 22.01.2018 do godz.14.00

Otwarcie ofert 23.01.2018 o godz.10.00

Specyfikacja przetargowa  wraz z dokumentacją dostępna jest w Dziale Technicznym pok.306 za opłatą.

Telefon 85 66 49 393.