Spółdzielnia Mieszkaniowa SŁONECZNY STOK ul. Armii Krajowej 7, 15-661 Białystok tel. 085 66 49 370, fax. 085 66 12 219

Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, wielu sukcesów, zdrowia i szczęścia w Nowym Roku 2018 mieszkańcom życzy Zarząd SM "Słoneczny Stok"

              Spółdzielnia prosi mieszkańców o udostępnianie lokali w celu wymiany zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi.Zwiazane jest to z prowadzonym w zasobach Spółdzielni remontem instalacji c.o..

Patrz szczegóły tutaj