Spółdzielnia Mieszkaniowa SŁONECZNY STOK ul. Armii Krajowej 7, 15-661 Białystok tel. 085 66 49 370, fax. 085 66 12 219

Net-czynsze

net-czynsze

Inwestycje

Inwestycje

Kluby

Kluby

Aktualności

Mieszkanie na ul.Barszczańskiej do przydziału.

03-08-2017

Posiadamy do przydziału spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nr 23 ul. Barszczańska 24 , o pow. 42,50 m 2 ,3 izby, I piętro.

Informacje tel. 85 66 49 378. 85 66 49 374

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie przetargu.

03-08-2017

Informujemy ,że w przetargu na dostawę i montaż zaworów termoregulacyjnych cyrkulacji ciepłej wody oraz dostawę i montaż zaworów podpionowych c.o. w budynkach Spółdzielni na osiedlu "Leśna Dolina" została wybrana firma PHU "Technika Cieplna" sp. z o.o. w Białymstoku ul. Upalna 1 A.

Czytaj więcej

Wezwanie w sprawie udostepniania lokali dla montażu zaworów

10-07-2017

Na podstawie art. 6 1 ust.4 ustawy o spłdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 (Dz.U. z 2013 poz.1222 ze zm.) oraz z pargrafem 12 pkt. 13 Statutu Spółdzielni w związku z nieudostępnieniem lokalu mieszkalnego w celu wymiany zaworów z głowicami termostatycznymi, ponownie wzywamy do dobrowolnego udostępniania lokalu w celu dokonania wymiany w/w urzadzeń w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. ...

Czytaj więcej

Lokale do wynajęcia os. Zielone Wzgórza.

10-07-2017

Administracja Osiedla "Zielone Wzgórza" posiada do wynajęcia:

  • lokal użytkowy  ul. Zielonogórska 2 o pow. 24,90 m 2 , I piętro.
  • lokal użytkowy   ul.Zielonogórska 2 o pow.23,70 m2

Informacje  w Administracji ul, Magnoliowa 4, pokój 10 Tel. 85 664 78 36

Czytaj więcej

Regulacja c.o. to oszczędność energii.

10-07-2017

Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z informacją nt. wprowadzenia głowic termostatycznych z minimalną nastawką + 16o C i ich wpływu na zużycie ciepła- rachunki mieszkańców.

pdfInformacja.

Zarząd Spółdzielni

Czytaj więcej

Wymiana zaworów przygrzejnikowych

10-07-2017

Informujemy, że od sierpnia 2016 do września 2017 r. trwa wymiana zaworów przygrzejnikowych z głowicami termostatycznymi + 16o C. Szczegółowy harmonogram wymiany będzie wywieszany sukcesywnie w tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych. Nowe urządzenia spowodują, że temperatura w mieszkaniach nie będzie niższa niż 16o C, wymiana głowic jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich ...

Czytaj więcej

Selektywna zbiórka odpadów

10-07-2017

Informacja Spółki PUHP Lech na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

pdfPrzeczytaj

Czytaj więcej

Ogłoszenie - lokale do wynajęcia

05-06-2017

Administracja Osiedla „Słoneczny Stok” informuje , że posiada do wynajęcia lokale użytkowe  :

  • Witosa 34   o powierzchni 71 m 2 (na magazyn )
  • Upalna 18  o powierzchni  24 m 2

Informacje w Administracji ul. Witosa 34 pokój nr 3 tel. 85 664-78-25

Czytaj więcej

Policja apeluje

01-06-2017

W ostatnim okresie odnotowuje się szereg oszustw dokonywanych na szkodę osób starszych, głównie zamieszkujących samotnie. Mechanizm działania przestępców jest bardzo podobny. Oszuści zjawiają się zwykle w najmniej odpowiednim momencie. Wykorzystują naszą nieostrożność i usiłują wmówić, że są przedstawicielami rozmaitych instytucji państwowych, społecznych lub pomocowych lub dzwonią udając wnuczka bądź siostrzeńca, potrzebującego natychmiastowej pożyczki. Apelujemy o wyjątkową ostrożność!!

  • nie otwierajcie Państwo drzwi bez
...

Czytaj więcej

Na podstawie art. 6 1 ust.4 ustawy o spłdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 (Dz.U. z 2013 poz.1222 ze zm.) oraz z pargrafem 12 pkt. 13 Statutu Spółdzielni w związku z nieudostępnieniem lokalu mieszkalnego w celu wymiany zaworów z głowicami termostatycznymi, ponownie wzywamy do dobrowolnego udostępniania lokalu w celu dokonania wymiany w/w urzadzeń w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

W przypadku nie udostępnienia lokalu mieszkalnego w wyznaczonym terminie, Spółdzielnia będzie zmuszona do wystapienia na drogę postępowania sadowego celem uzyskania upoważnienia zastępczego do wykonania czynności na koszt dłużnika, na podstawie art 480 paragraf 1 Kodeksy cywilnego.

Zarząd Spółdzielni