Aktualności

Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok"

Wszystkich uczestników zajęć w naszych klubach osiedlowych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem organizacji zajęć prowadzonych w klubach osiedlowych Spółdzielni w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Stosowanie sie do  ograniczeń, zakazów i nakazów obowiązujących w kraju i w/w regulaminie pozwoli na w miarę bezpieczne przejście przez ten trudny okres.

Życzymy zdrowia i wytrwajmy!

Zarząd Spółdzielni.

Regulamin dostępny na stronach klubów osiedlowych i tutaj.

Dane kontaktowe

W dni robocze w godz. 7.00 - 15.00

os. "Słoneczny Stok" - 85 664 78 20
os. "Zielone Wzgórza" - 85 664 78 30
os. "Leśna Dolina " - 85 654 69 69

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne - 994

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi -
85 741 79 83 (uwagi co do wywozu śmieci z osiedli)

W razie awarii

Telewizja „Vectra” 801 080 180, 587 426 500
Telewizja SAV 85 654 06 30
Telewizja Elpos 85 83 11 000

 

Internet (Internetia) 85 871 20 00, 85 744 62 72
Telewizja, Internet, Telefon "EURONET"
85 661 40 07, 503 135 960, 502 773 395

Więcej informacji...
Ważne telefony

Straż Miejska - 85 869 68 00
Komisariat Policji - 85 670 32 33 (dyżurny)
Policyjny Telefon Zaufania - 85 670 27 37
Straż Graniczna - 85 714 55 55
Infolinia Straży Granicznej - 800 42 23 22

Infolinia pomoc dla
bezdomnych, potrzebujących pomocy
800 444 989