Aktualności
Przerwy w doplywie ciepła.

Dnia 21.07.2017 do godz.15.00 nastapią na os. Leśna Dolina przerwy w dostawie ciepła - wykaz budynkow w komunikacie MPEC-u -pismo.

W dniach 27 - 28.07.2017 przerwy  w dostawach ciepła również na osiedlu Zielone Wzgórza - pismo.

Wakacyjne akcje na os. Słoneczny Stok

Zapraszamy dzieci i rodziców na  Aktywne Wakacje z Klanzą Centrum Aktywności Wielopokoleniowej w Białymstoku - wakacyjne spotkania na osiedlu Słoneczny Stok w dniach 17- 26 lipca 2017.

Program.

Wezwanie w sprawie udostepniania lokali dla montażu zaworów.

Wezwanie-powiadomienie.

Na podstawie art. 6 1 ust.4 ustawy o spłdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 (Dz.U. z 2013 poz.1222 ze zm.) oraz z pargrafem 12 pkt. 13 Statutu Spółdzielni w związku z nieudostępnieniem lokalu mieszkalnego w celu wymiany zaworów z głowicami termostatycznymi ,ponownie wzywamy do dobrowolnego udostępniania lokalu w celu dokonania wymiany w/w urzadzeń w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.


W przypadku nie udostępnienia lokalu mieszkalnego w wyznaczonym terminie, Spółdzielnia będzie zmuszona do wystapienia na drogę postępowania sądowego celem uzyskania upoważnienia zastępczego do wykonania czynności na koszt dłużnika, na podstawie art 480 paragraf 1 Kodeksy cywilnego.

Zarząd Spółzielni

Przetarg na montaż zaworów termoregulacyjnych.

Spółdzielnia ogłasza przetarg ofertowy na:

 • dostawę oraz montaż zaworów termoregulacyjnych cyrkulacji ciepłej wody- typ OVENTROP w budynkach mieszkalnych zasilanych z węzłów cieplnych Mackiewicza 10 A, KEN -a 5C, św. A. Boboli 63,75,89,92, Szarych Szeregów 21,23,Armii Krajowej 1B,2B
 • na modernizację instalacji c.o. polegającej na doborze i montażu zaworów podpionowych w budynkach zasilanych z węzłów cieplnych Armii Krajowej 1B, 2 B,20, Szarych Szeregów 6,21,23,św. A. Boboli 63,75,89,92,

Składanie ofert do dnia 21 lipca 2017 do  godz.14.00 Otwarcie ofert przetargowych 25.07.2017 godz. 10.00 sala konferencyjna biura Spółdzielni.

Informacje tel. 85 661 19 43, pok.310

 

Lokale do wynajęcia os. Zielone Wzgórza.

Administracja Osiedla "Zielone Wzgórza" posiada do wynajęcia:

 • lokal użytkowy  ul. Zielonogórska 2 o pow. 24,90 m 2 , I piętro.
 • lokal użytkowy   ul.Zielonogórska 2 o pow.23,70 m2

 

Informacje  w Administracji ul, Magnoliowa 4, pokój 10 Tel. 85 664 78 36

Regulacja c.o. to oszczędność energii.

Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z informacją nt. wprowadzenia głowic termostatycznych z minimalną nastawką + 16o C i ich wpływu na zużycie ciepła- rachunki mieszkańców.

Kliknij - informacja.

Zarząd Spółdzielni

Wymiana zaworów przygrzejnikowych.

Informujemy, że od sierpnia 2016 do września 2017 r. trwa wymiana zaworów  przygrzejnikowych z głowicami termostatycznymi + 16 o C.

Szczegółowy harmonogram wymiany będzie wywieszany sukcesywnie w tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.

Nowe urządzenia spowodują, że temperatura w mieszkaniach nie będzie niższa niż 16oC, wymiana głowic jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 134 pkt.5 i pkt. 6).

Selektywna zbiórka odpadów.

Informacja Spółki PUHP Lech na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Przeczytaj

OGŁOSZENIE-lokale do wynajęcia.

Administracja Osiedla „Słoneczny Stok” informuje , że posiada do wynajęcia lokale użytkowe  :

 • Witosa 34   o powierzchni 71 m 2 (na magazyn )
 • Upalna 18  o powierzchni  24 m 2

Informacje w Administracji ul. Witosa 34 pokój nr 3 tel. 85 664-78-25

Policja apeluje

W ostatnim okresie odnotowuje się szereg oszustw dokonywanych na szkodę osób starszych, głównie zamieszkujących samotnie. Mechanizm działania przestępców jest bardzo podobny. Oszuści zjawiają się zwykle w najmniej odpowiednim momencie.

Wykorzystują naszą nieostrożność i usiłują wmówić, że są przedstawicielami rozmaitych instytucji państwowych, społecznych lub pomocowych lub dzwonią udając wnuczka bądź siostrzeńca, potrzebującego natychmiastowej pożyczki.

Apelujemy o wyjątkową ostrożność!!

 • nie otwierajcie Państwo drzwi bez sprawdzenia, kto stoi po drugiej stronie !
 • nie wpuszczajcie Państwo do domu osób nieznajomych bez wcześniejszego upewnienia się kim one są. Macie prawo do uzyskania danych osoby bądź firmy, jaką reprezntuje dana osoba pukająca do drzwi.
 • nie przechowujcie w domu dużych kwot pieniędzy!
 • pod żadnym pozorem nie przekazujcie Państwo pieniędzy osobom obcym!
 • unikajcie podejrzanie korzystnych ofert, tym bardziej, jeżeli sprawa połączona jest z podpisaniem dokumentów, wpłatą zaliczki.
 • współdziałajcie z sąsiadami w zkresie wzajemnej ochrony i obserwacji mieszkań.
 • zgłaszajcie informacje o zauważonych ,podejrzanych osobach, które pojawiły się w naszej klatce, mieszkaniu czy posesji.

Skuteczność podejmowanych przez policję działań zależy w dużym stopniu od Państwa szybkiej reakcji!

TEL. 997 lub 112 POLICJA BIAŁYSTOK

2017-07-21

Dnia 21.07.2017 do godz.15.00 nastapią na os. Leśna Dolina przerwy w dostawie ciepła - wykaz budynkow w komunikacie MPEC-u -

2017-07-17

Zapraszamy dzieci i rodziców na  Aktywne Wakacje z Klanzą Centrum Aktywności Wielopokoleniowej w Białymstoku - wakacyjne spotkania na osiedlu Słoneczny ...

2017-07-10

Wezwanie-powiadomienie.

Na podstawie art. 6 1 ust.4 ustawy o spłdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 (Dz.U. z 2013 poz.1222 ze ...

2017-07-10

Spółdzielnia ogłasza przetarg ofertowy na:

2017-06-05

Administracja Osiedla "Zielone Wzgórza" posiada do wynajęcia: